Güven, bireyler ve kurumlar arasındaki ilişkilerde taahhütlerini yerine getirme, içtenlik, dürüstlük ve erdemin etkin olması durumudur. Birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir zemine oturmasını sağlar.

Güvenin yaygın olduğu bir toplumda işlem maliyetleri azalır, sermayenin ve nitelikli emeğin kullanımı mümkün olur. Türkiye de birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkilerde güven eksikliği gözlenmektedir. Bu durumda aile bir sosyal kurum olarak öne çıkmakta ve bunun ekonomik maliyeti topluma yansımaktadır.

Yazıyı PDF olarak İndir
Ekonomide Güven Faktörü