Çalışmalarımızın Hedefi

Hayatta en önemli kaynak olan insan kaynağımızın ahlaklı ve iyi eğitimli olarak yetişmesine katkı sağlamak için stratejimiz;

 1. Ahlaklı, sağlıklı, huzurlu, hoşgörülü ve sevgi ile yaşayan bir toplumun oluşmasını sağlamak için; Peygamber Efendimizin (s.a.v) “Mü’min olmadıkça cennete giremezsiniz, ancak birbirinizi sevmedikçe gerçek mü’min olamazsınız” Hadis-i Şerifinin istikametinde sevgiyi hayatımızın yaşam tarzına dönüştürmek, öncelikli hedefimizdir.
 2. İyi bir eğitim ve öğrenim ile geleceği öngörerek insanı hayatın öznesi olarak gören, bilen ve insanları buna göre yetiştirmeyi hedefleyen bir yaklaşımı; kısaca Allah (c.c)’nün ilk emri “Oku, Allah’ının adıyla” ayetinin ruhuna uygun bir eğitim ve öğrenimi öngörmekteyiz.
 3. İnsanımızın;
  • disiplinli, plan ve programlı, bir yol haritasına sahip olan,
  • “kişisel liderlik özellikleri gereği” kendine kumanda edebilen,
  • yaradılışının anlamına uygun yaşayan, Eşref-i Mahlukat olarak yaratılmanın şerefini hak eden,
  • iki cihanda da Aziz olacak rütbeyi hak edecek

kişiler olmalarına yardımcı olmalıyız.

Bu amaçlara göre: ülkemizde ve coğrafyamızda;

 • Daha çok din alimi
 • Daha çok bilim insanı
 • Daha çok girişimci
 • Daha çok üretici
 • Daha çok buluşçu
 • Daha çok sanat insanı
 • Daha çok spor insanı
 • Daha çok teknoloji uzmanı

yetişmesini sağlamak, kısaca tayin edici özellikteki insan sayımızı hedeflerimize uygun olarak artırarak geleceğimizi inşa etmeliyiz.

Gelecek nesillerimizin NEYİ, NİÇİN ve NASIL yapacaklarını bilmelerine yardımcı olacak çalışmalar yürütmeliyiz.